Jag är konstnär och illustratör med fokus på klimat, hållbarhet och mänskliga relationer.
I'm an artist and illustrator with focus on climate, sustainability and human relations.