Vilka förutsättningar ger vi våra barn att leva ett liv lika gott som vårt, eller ännu bättre? Vi ger dem resurser, kunskap, kärlek, trygghet och ett berg med plast.
Den här skulpturen är en avgjutning av min äldste sons ben och vår familjs förpackningsplast under ett år.
What kind of future do we give our kids. How do we make their lives as good as ours, or even better? We give them resources, knowledge, love, comfort and a huge pile of plastic waste.
This sculpture is made from a cast of my oldest sons legs and our familys plastic waste during one year.
Back to Top