När plast slits av solens ljus och skavs mot havets botten blir den porös och faller isär. Sönderdelad i fragment mindre än fem millimeter kallar vi för mikroplast. I mötet med det ekosystem som formats under miljoner år fungerar inte plasten särskilt väl. Den drar till sig gamla miljögifter och transporterar dem vidare. De fastnar i djurens matsmältningssystem och svälter dem. Tillsatsämnen och mjukgörare i plasten rubbar balansen i våra kroppar och får hormonsystem att bete sig märkligt.
Vad får oss att skapa ett material som vi inte fungerar bra tillsammans med och som gör systemet vi är helt beroende av, sjukt?
I mitt projekt Mikro har jag på olika sätt arbetat med mikroplast. Jag har sett den brytas sönder, jag har spridit den i naturen och jag har ätit den. Jag vill förstå den och känna den.
-------
Plastics exposed to sunlight become fragile. Scuffed on the bottom of the ocean it's torn apart. Fragments smaller than five millimeters are called microplastics. Plastic doesn't work very well within an ecosystem shaped during millions of years. It attracts old chemicals in water and carries them on into the food chain. They get stuck in the stomachs of animals and make them starve. Additives and chemicals making plastics soft interferes with our bodies and puts the hormone system out of balance.
What makes us produce a material that we seem unable to cooperate with in the long run and makes the system which we depend on sick?
In my project Micro, I've been working with microplastics in various ways. I have seen it being torn apart, I have dispersed it in nature and I have eaten it. I want to understand it and feel it.

Mikro II. Dokumentär film av skulptur 2021.
Micro. Documentary Movie of Sculpture 2021.
Back to Top