Genom konsten undersöker jag hur vi människor förhåller oss till varandra och naturen. Jag undersöker vad avstånd och hastighet gör med empati. Kan det vara så att avsaknaden av närhet, såväl fysisk, kunskapsmässig och emotionell närhet till de system som omger oss gör oss mindre empatiska inför både varandra och naturen? Vad händer när allt fler av de system vi förlitar oss på är starkt påverkade eller helt skapade av oss människor?
Mer konkret så brukar mina projekt initialt handla om att jag känner att någonting skaver. Jag vill undersöka och eventuellt förstå vilken påverkan vi människor och vårt sätt att leva har på vår omgivning. Vad händer när jag inte vet vem som sytt mina byxor? Vem blir jag när jag inte vet hur processen runt rent vatten fungerar? Jag plockar fram kameran och dokumenterar, börjar skissa och skriva. Research och samtal med forskare och andra kunniga och okunniga är en viktig del av processen. Slutresultatet blir ofta fotografiska serier, objekt, film, text och ibland performance.
Jag har arbetat med teman som matsvinn, förpackningsplast, skogen som kolsänka, fastfashion, permafrost, industriell djurhållning och biologisk mångfald.
—–— ENGLISH
Through art, I try to understand how we humans correlate to each other and nature. I examine how speed and distance affect empathy. Does lack of closeness, physical, educational, and emotional, to the systems surrounding us make us less empathic? What happens when more and more of the system we rely on are strongly affected or as a matter of fact, created by us?
My project often starts with something that bothers me. I want to understand how our way of living, the choices we make, and the things we buy affects our surroundings. What happens when I don't know who sew my shirt? Who do I become when I don't know where my water comes from and where it goes? I pick up my camera and start documenting, I do sketches and write. Research and talking to scientists, and ordinary people about the topic is a big part of my art and the process. The result is quite often a series of photos, objects, film, text, and sometimes performance.
I have been working on topics such as food waste, packaging plastics, the forest as a carbon sink, fast fashion, perma frost, industrial breeding, and biological diversity.
Foto / Photo: Terese Andersson
Utställningar och föreläsningar / Exhibitions and lectures
Egna utställningar / Solo exhibitions
2022       Körsbärsgårdens konsthall, Sundre, Gotland
2021       Väsby konsthall, Upplands väsby
2020       Körsbärsgårdens konsthall, Sundre, Gotland
2020       Nora konsthall
2019        Angereds konsthall Blå stället
2019        Körsbärsgårdens konsthall, Sundre, Gotland
2018        Naturum Store mosse, Hillerstorp
2018        Hälla köpcentrum, Västerås
2018        Naturum Falsterbo, Vellinge
2018        Galleri Candyland, Stockholm

Samlingsutställningar / Group exhibitions
2021       Skogen mellan oss, Konstfrämjandet Bergslagen, Nyhyttan
2021       Urban Garden Day, Kungsbacka
2020       Klimatsalongen, Nyköping
2020       Nora Art, bryggeriet Nora
2019        The Nordic House in the Faroe Islands
2019        Frövifors pappersbruksmuseum
2019        Havremagasinet, Boden
2018        Länets konst, Örebro
2017        Fotografiskas höstsalong
2010        Örebro läns museum, Örebro konstskola
2010        Konst på Torp

2009       Konst på Torp
2008       Konst på Torp
2008       Galleri garaget
2002       Galleri Sputnik, Örebro konstskola
1996        Ung kraft festivalen
1995        Ung kraft festivalen
1994        Ung kraft festivalen

Föreläsningar och workshops / Lectures and workshops
2021       Gästlärare på Kävesta folkhögskola
2021       Gästlärare på Örebro konstskola
2020       Gästlärare på Kävesta folkhögskola
2019        Gästlärare på Kävesta folkhögskola
2019        Aktuell hållbarhet, konferensen Plast och samhälle
2018        Can art save the climate, Pecha Kucha Örebro
2016        Kreativa processer, Örebro Universitet
2017        Kreativa processer, Örebro Universitet

Medlemsskap / Member of
Konstnärernas riksorganisation, KRO
Konstnärernas kollektivverkstad, KKV Örebro
Svenska tecknare
Illustratörcentrum
​​​​​​​
Utbildning / Education
2021        Miljöproblematik och hållbar utveckling, Halmstad högskola
2021        Klimatförändringar 1, Linnéuniversitetet
2020         Offentlig konst, Art Platform
2018         Skulpturkurs på Örebro konstskola
2016         Fotokurs på Stora Karlsö med Roine Magnusson
2001-02   Målerilinjen, Örebro konstskola
VT -05       Graphic design, Berghs School of communication
VT -04        Interaktiva medier, Örebro universitet
HT -04       Work and study at TCG Nordica, Kunming, Kina
VT -04        Samtidskonstens teori och bakgrund, Örebro universitet
1997-98    Informationslinjen, Södra vätterbygdens folkhögskola
1996-97    Skapande linjen, Liljeholmens folkhögskola
1990, 91, 92     Kvällskurser i akvarellmåleri
1983-96     Grundskola, naturvetenskapligt gymnasium med foto-, bild- och svenskatillval.
Stipendier
2021    Region Örebro Läns arbetsstipendium
2021    Konstnärernas riksorganisation krisstipendium
2021    Längmanska kulturfonden, arbetsstipendie
2020    Region Örebro Läns arbetsstipendium

2020    Konstnärernas riksorganisation krisstipendium
Praktik / Internship
HT 1998    Explicit reklambyrå, Göteborg
VT 1997     Collegium reklambyrå, Jönköping
Arbete / Work
2016 -             Konstnär
2012 - 2016  Grundar och driver Popill agency, Örebro och Stockholm
2009               Lärare på Örebro folkhögskola, bildkurs. Vikariat
2008 - 09       Grafisk formgivare, EFK, Örebro
2008 -             Frilansande illustratör
2005 - 08       Art Director, NPP reklambyrå, Örebro
1999 - 2005  AD-assistent, NPP reklambyrå, Örebro
VT 1999          Originalare, Smålands reklambyrå, Växjö
Många års sommarjobb på Douglas sport och på Posten
Andra engagemang / Volounteer experience
2020 -              Styrelseledamot Örebro konstskola
2017-2021      Ordförande i estetikgrupp inför nybyggnation av Immanuelskyrkan
2016 - 2018    Mentor för nyanlända
2014 - 2017    Scoutledare i Immanuelskyrkan Örebro
2010 - 2014    Styrelseledamot i Illustratörcentrum, Stockholm
1993 - 1996    Scoutledare i Missionskyrkan i Solberga
Back to Top