Orkar naturen bära mig? Under ett helt år dokumenterar jag alla mina resor. Varje liten cykeltur och bilutflykt. Varje härlig resa med Gotlandsfärjan och hämtning av barn på badminton. Vilka resor vill jag göra och vilka skulle jag kunna avstå? När skulle jag kunna gått och låtit bilen stå. Jag vill undersöka mina transporter och ta reda på hur mycket koldioxid jag genererar. Jag vill försöka förstå och lära mig mer om denna osynliga men problematiska gas som påverkar klimatet och förutsättningen för liv. Hur ser mitt avtryck ut?
Vetenskapen ger oss siffror och fakta. 2000 kg CO2 per person och år sägs ofta vara en hållbar siffra. En vikt som naturen klarar bära. Resande, mat, pengaplacering, boende och kläder; allt ger ett avtryck.

En resa med flyg tur och retur till Berlin genererar 204 kg C02. Men vad betyder den siffran? Hur ska jag tolka den? Hur ser den ut? Jag har i det här projektet månad för månad dokumenterat alla resor. Med en träningsklocka har jag mätt dem och med en kalkylator räknat ut den sammanlagda vikten av mitt resande. Under månaden plockar jag växter som jag lägger på papper på vilket jag lägger en vikt som är lika tung som mängden koldioxid jag släppt ut. På detta sätt får jag ett en visuell bild av koldioxiden.
Mitt arbete kan liknas vid ett Herbarium som vanligtvis används för studier i botanik, taxonomi och fastställande av nomenklaturer. Men i mitt fall saknar jag kunskapen. Jag vet inte vad de heter eller vad de gör för mig. Trots att vi är del av samma ekosystem så saknar jag empati för nog för att ta bättre hand om dem. Poeten Jonas Gren har poängterat vikten av att känna blommornas namn. Jag tycker att det är en vacker bild av att vi borde lära känna naturen bättre. För vi är helt och fullt beroende av den. Empati och avstånd. Jag skapar ett herbarium baserat på okunskap.
Tidsplan
Insamlandet av data och växter pågår under hela 2020. Jag arbetar parallellt med olika sätt att sätta samman materialet som i skrivande stund består av fakta, bilder, filmer och torkade växter.
Läs mer om projektet och se fler bilder från processen på Instagramkontot. 

Utställningar
Projektet skulle visats på Nora Art sommaren 2020 men ställdes in på grund av Covid 19. Just nu finns inga planerade utställningar men kontakta mig gärna om du vill visa det.
Skrivet om projektet
Inga artiklar ännu.
Back to Top