Illustrationer till tidningen Transportarbetaren som riktar sig till folk inom transport och logistik. Texterna belyser olika teman inom transportindustrin och ofta belysande kring olika regler. Mitt uppdrag är att tolka texterna och komma med en intresseväckande och snygg bild.

Editorial illustrations for the magazine Transportarbetaren, a magazine for people working with logistics and transport. I show several illustrations from the article series Quick Check that discuss rules and regulations in the industry.
Back to Top