Illustration till tidningen Transportarbetaren om att falla mellan stolarna. Vare sig försäkringskassan eller sjukvården vill ta sig an en del arbetares fall. I illustrationen arbetar jag med det bildliga av att hamna i kläm. Vilket även bokstavligen är grunden för en del sjukskrivningar inom transportyrket.

An illustration for the magazine Transportarbetaren, a magazine for people working with logistics and transport. For an article dealing with problems with healthcare system and insurance companies.
Back to Top