Illustration till Unionens tidning Kollega och en artikel om framtidens proteinkällor. Insekter, växter eller som här i bilden – odlat kött.

An illustration for the magazine Kollega (Partner) and an article about future sources of proteine. Insects, plants or like in the illustration – lab produced meat.
Back to Top