Illustration till tidningen Alfa och ett temanummer om språkinlärning och nya metoder för att lära sig ett språk.

An illustration for the magazine Alfa and an issue with the theme "learning a new language".
Back to Top