En återkommande kund är Storel med kundtidningen Effekt. Genom ett antal nummer har jag varit med och gett elektriker en introduktion om fördelarna med någon ny teknik så som issmältningsledningar, blixtsäkring och energispar i garage. Teknisk illustration på ett lättsamt sätt.
A returning customer is Storel with their magazine Effekt. During some issues I've helped with a brief introduction to topics like ice melting systems and energy saving systems in garages. Technical illustrations in a relaxed way.
Back to Top