En serie med illustrationer till webbverktyget SiteVision för att hjälpa kunderna minnas saker att kontrollera innan publicering av en ny sida.
A series of illustrations for the web publishing tool SiteVision. The illustrations are supposed to work as a check list to go through before publishing a new page.
Back to Top