Illustration till tidningen Vi och en artikel som sammanfattar skolpolitiken sedan förra valet. Flyktingströmmar, ministertabbar, nytt betygssystem, större klasser, Pisaundersökningar och lärare som lämnar yrket. 

An illustration for the magazine Vi and an article about the school politics during the  mandatory period scince the last election in Sweden. Heavy burden due to large migration, new system for grades, larger classes and so on.
Back to Top