Illustration till tidningen Vi och en artikel som i allmänhet handlar om ifall man ska få göra vinst i välfärden eller inte. Och i synnerhet ifall det ska få finnas ett vinsstak i skolan.

An illustration for the magazine Vi and an article about profits in wellfare system and private schools. A big issue in Sweden for the upcoming election.
Back to Top