Jag är konstnär med fokus på klimat, hållbarhet och mänskliga relationer.
I'm an artist with a focus on climate, sustainability and human relations.