Ett konstverk specialgjort till Frövifors pappersbruksmuseum. Temat för utställningen var sagovärld och min ingång var Törnrosas sömn. Oljeindustrin har vaggat oss in i en hundraårig sömn. Kommer vi någonsin vakna?
Svart silkespapper, resårband, motor.
A sculpture made for a papermill museum in the middle of Sweden. The theme was fairytales and my take on the theme was the sleep of Cinderella. The oil industry has made us go to sleep for a hundred years. Vill we ever wake up?
Black silk paper, rubber band, motor.
Back to Top