Är det lättare att slå någon som står långt bort? Kan man hjälpa någon utan att behöva se?

Vi rör oss alla i olika former av grupperingar. Inom gruppen delar vi olika saker så som värderingar, kultur, arbetsplats, boende eller ekonomiska förutsättningar. Att röra sig allt för långt utanför gruppen är besvärligt och mitt eget sätt att leva prövas och granskas.
Inom gruppen tar vi hand om varandra och delar sanningar. Men hur är det då med de som står utanför? Minskar empati med avstånd. Och vad skapar avståndet?
I det här projektet ingår flera olika verk som undersöker förhållandet mellan empati och avstånd.

Kulskulpturen
När jag var barn var ett av min pappas trick att få en magnet att röra sig fram över bordsskivan genom att han drog en annan magnet på bordets undersida. Samma metod har jag använt mig av för att prata om grupper och hur slutna och uteslutna vi blir.
Back to Top